19 лет
Тел/Факс: +38(044)-495-33-80    e-mail: info@tecko.com.ua

С 06.01.2020 действует Технический регламент устройств, работающих на газообразном топливе, ПКМУ №814 от 04.07.2018.
С 23.01.2020 действует Технический регламент оборудования, работающего под давлением, ПКМУ №27 от 16.01.2019.

Работа в период карантина COVID-19Подать заявку
рус   eng
Секторальна група призначених органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1055, створена наказом Мінекономрозвитку від 30.08.2017 № 1269.

Керівний склад Секторальної групи АТЕХ обрано на першому пленарному засіданні секторальної групи Рішенням № Ex.ООВ.СГ-001/2018 від 07.05.2018р. (додаток Б до Положення про секторальну групу):

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЕКТОРАЛЬНУ ГРУПУ органів з оцінки відповідності призначених Мінекономрозвитку на виконання робіт згідно з Технічним регламентом обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, погоджено та затверджено на першому пленарному засіданні секторальної групи Рішенням № Ex.ООВ.СГ-001/2018 від 07.05.2018р.

СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЕКТОРАЛЬНОЇ ГРУПИ є додатком А до Положення про секторальну групу.

СТРУКТУРА СЕКТОРАЛЬНОЇ ГРУПИ є додатком В до Положення про секторальну групу.

ПЕРЕЛІК призначених органів - членів секторальної групи органів з оцінки відповідності призначених Мінекономрозвитку згідно з Технічним регламентом обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, та їх повноважних представників є додатком Г до Положення про секторальну групу.