15 лет
Тел/Факс: +38(044)-495-33-80    e-mail: info@tecko.com.ua

Постановление КМУ №438 от 21.06.2017 г. про утверждение нового Технического регламента лифтов и компонентов безопасности для лифтов, вводится в действие с 05.01.2018.

Подать заявку
рус   eng
Орган сертифікації та оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО» провадить діяльність із сертифікації та оцінки відповідності керуючись стандартами:

"ТОВ «ТЕСКО» як незалежний Орган з оцінки відповідності в повній мірі усвідомлює, що необхідною умовою для проведення робіт, які заслуговують на суспільну довіру є забезпечення неупередженості та сприйняття його як неупередженого органу для всіх зацікавлених сторін. ТОВ "ТЕСКО" розроблено "політику щодо неупередженості

Детальний опис діяльності щодо первинної та подальшої сертифікації, включаючи заявку, первинні аудити, наглядові аудити; і процес для надання, підтримки, скорочення, розширення, призупинення, скасування сертифікації та повторної сертифікації, нормативні вимоги сертифікації описані у порядках проведення сертифікації та оцінки відповідності ОС-02.01 «Порядок сертифікації продукції», ОС-03 «Порядок сертифікації (оцінки) СУЯ, ОС-04«Порядок сертифікації (оцінки) СУ ГіБП», ОС-05 «Порядок сертифікації (оцінки) СЕК», ОС-06 «Порядок оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Загальний опис процедур», ОС-07 «Порядок сертифікації систем енергетичного менеджменту», ОС-08 "Порядок добровільної оцінки відповідності продукції". Порядок сертифікації та оцінки відповідності представлений на структурній схемі.

У випадку призупинення сертифікації рішення про відновлення дії сертифікату відповідності приймається лише, якщо всі невідповідності, що виявлені в період оцінювання, усунені і виконання коригувальних дій перевірено ОС (відвідання на місці або іншими відповідними формами оцінювання), а також, якщо всі проблемні питання, результатом яких було призупинення, вирішено. Неспроможність вирішити проблемні питання, результатом яких є призупинення, в терміни, встановлені органом з сертифікації, має своїм результатом скасування сертифікації або скорочення сфери сертифікації. У разі скорочення сфери сертифікації ОС скасовує діючий сертиікат та видає новий з актуальною сферою сертифікації, а також вносить всі необхідні коригування у пов'язані документи. Сертифікований клієнт у випадку тимчасового призупинення, скасування повинен припинити використання всіх рекламних матеріалів, які містять будь-яке посилання на сертифікацію, а також припинити маркування продукції знаком відповідності. У разі скорочення сфери сертифікації сертифікований клієнт проводить вище описані заходи щодо напрямків сфери сертифікації (продукції чи послуг), що були скорочені.

Подання заявки проводиться на безоплатній основі, оплата за проведення, підтримування сертифікації а також проведення повторної сертифікація проводиться за безготівковим розрахунком. Вартість виконання робіт встановлюється згідно процедури PR2.6-01 «Методика розрахунку вартості робіт, укладання договору, сплати рахунку та закриття робіт з сертифікації/оцінки відповідності», яка розроблена з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності» від 30.12.2015р. № 1184 та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями», ПКМУ № 514 від 12 липня 2017 р.

Вимоги органу сертифікації для майбутніх клієнтів щодо відповідності вимогам сертифікації, вживання всіх необхідних заходів для проведення аудитів, включаючи положення для розгляду документації і доступу до всіх процесів і ділянок, записів і персоналу для первинної сертифікації, нагляду, повторної сертифікації та вирішення скарг, і передбачення, у разі необхідності, присутності спостерігачів (наприклад, аудитори з акредитації або аудитори-стажисти) вказані у ліцензійній/сертифікаційній угоді (F3.1-11, F3.1-12, F3.1-20, F3.1-03),яку клієнт підписує разом із договором на проведення робіт із сертифікації чи оцінки відповідності

Права і обов’язки сертифікованих клієнтів, включаючи вимоги, у разі посилання на сертифікацію в будь-яких засобах комунікацій, вказані у ліцензійній/сертифікаційній угоді

.

Клієнт має право звернутися до органу з сертифікації та оцінки відповідності «ТЕСКО» із скаргою чи апеляцією, щодо проведення та рішення органу про надання сертифікації, скорочення галузі, призупинення чи скасування сертифікатів. Процедура розгляду скарг та апеляцій описана у документі PR4.1-02 «Розгляд скарг та апеляцій».

Для отримання більш детальної інформації з питань описаних у цьому розділі просимо звертатись за телефоном (044) 495-33-80, або через електронну пошту info@tecko.com.ua.