18 лет
Тел/Факс: +38(044)-495-33-80    e-mail: info@tecko.com.ua

Постановление КМУ №814 от 04.07.2018 про утверждение нового Технического регламента устройств, работающих на газообразном топливе, вводится в действие с 06.01.2020.

Подать заявку
рус   eng
ПЕРЕЛІКИ

національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічних регламентів


Переліки національних стандартів під технічні регламенти постійно актуалізуються на сайті Мінекономрозвитку.


Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затверджений Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055

Перелік національних стандартів, відповідність яких надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (наказ Мінекономрозвитку від 22.02.2018 № 240 у редакції наказу Мінекономрозвитку від 30.01.2019 № 124)

Технічний регламент безпеки машин, затверджений Постановою КМУ від 30 січня 2013 р. №62

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин (наказ Мінекономрозвитку від 27.09.2017 № 1414 у редакції наказу Мінекономрозвитку від 27.07.2018 № 1044)


Технічний регламент простих посудин високого тиску, затверджений Постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1025

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту простих посудин високого тиску (наказ Мінсоцполітики від 17.01.2019 № 67)

Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затверджений Постановою КМУ від 21 червня 2017 р. №438

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (наказ Мінсоцполітики від 17.01.2019 № 68)

Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1077

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (наказ Мінекономрозвитку від 27.07.2018 № 1043 у редакції наказу Мінекономрозвитку від 20.11.2018 № 1705)

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067

Перелік національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (наказ Мінекономрозвитку від 13.03.2018 № 340 у редакції наказу Мінекономрозвитку від 22.08.2018 № 1181)

Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений Постановою КМУ від 24 вересня 2008 р. № 856

Перелік національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності приладу вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856 (наказ Мінекономрозвитку від 11.10.2013 № 1227)

Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі, затверджений Постановою КМУ від 4 липня 2018 р. № 814. Набрання чинності відбудеться 06.01.2020 р.


Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, затверджений Постановою КМУ від 5 листопада 2008 р. № 967

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 № 967 (наказ Держспоживстандарту України від 16.03.2009 № 112)

Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, затверджений Постановою КМУ від 4 липня 2018 р. № 536. Набрання чинності відбудеться 01.01.2020 р.


Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затверджений Постановою КМУ від 27 серпня 2008 р. № 748

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (наказ Держспоживстандарту України від 29.04.2009 р. № 173)


Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений Постановою КМУ від 27 серпня 2008 р. № 761

Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності засобів захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (наказ Мінекономрозвитку України від 10.12.2013 № 1462)


Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений Постановою КМУ від 19 січня 2011 р. № 35

Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском (наказ Мінекономрозвитку України від 10.12.2013 № 1457)


Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів, затверджений Постановою КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1076

Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності канатних доріг вимогам Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів (наказ Мінекономрозвитку України від 10.12.2013 № 1460)


Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений Постановою КМУ від 20 грудня 2006 р. № 1764

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (наказ Мінрегіону № 152 від 03.07.2015)